Svensk spellagstiftning

Med tanke på hur många nätcasino som har etablerats de senaste åren står svensk spellagstiftning inför flera utmaningar. Dels finns det en hel del spelbolag som olovligen tillhandahåller spel på den svenska marknaden och dels medför spelmarknadens oöverskådlighet att det blir svårare att kartlägga exempelvis ohälsa relaterad till spelproblem.

I kombination med lagarna Lotterilag (1994:1000), Kasinolag (1999:355) samt Lag om anordnande av visst automatspel (1982:636) har det svenska spelmonopolet under många år syftat till att bland annat värna om folkhälsa. På Internet finns dock en gråzon, där nationella spellagar ibland överträds, just för att de inte är anpassade efter den snabba digitala och teknologiska utvecklingen. (1)

Säkra och lagliga casinon för svenska spelare

Utmaningar i svensk spellagstiftning

Svensk spellagstiftning står inför flera utmaningar, såhär säger de tre olika spellagstiftningarna 

Lotterilag (1994:1000): Lotterilagen är den svenska lag som avgör om man får anordna ett lotteri för allmänheten eller ej. Varje fall prövas individuellt, och det är nödvändigt att man ingår i en sammanslutning för att kunna få ett godkännande. Att anordna lotterier är alltså inget man kan göra som privatperson. Lagen avser inte bara traditionella lotterier utan inkluderar bland annat bingo, roulette, spelautomater och kortspel. (2)

Kasinolag (1999:355): Kasinolagen omfattar casinospelen roulette, tärning och kort, och syftar till att förebygga och avslöja brott, kopplade till illegal spelverksamhet. Enligt denna lag måste man vara över 20 år för att få spela på casino i Sverige och varje casino måste dessutom föra register över sina spelare, detta för att ge staten full insyn i ett brottsförebyggande syfte. Lagen säger också att det får finnas högst sex casinon i Sverige. (3)

Lag om anordnande av visst automatspel (1982:636): Casinon med free spins tenderar att bli väldigt populära. Detta på grund av att slots, eller så kallade spelautomater, är mångas favoritspel på casino. Från den svenska statens sida finns det en oro för att spelandet på slotmaskiner ska gå överstyr, och så har Lagen om anordnande av visst automatspel införts. Denna lag säger att man måste ha lagligt stöd – med andra ord lov – för att få erbjuda spelande på slots. (4)

Från illegalt spel till lagligt folknöje

Precis som i många andra länder har spelande och dobbel varit såväl populärt som olagligt i Sverige. Man har 193x290_shutterstock_38335804hittat arkeologiska fynd som tyder på att man i Sverige spelade tärning åtminstone så tidigt som på 200- och 400-talen. Kortspelen gjorde inte sitt intåg förrän på 1400-talet och drygt ett par hundra år senare organiserades de första kända lotterispelen. Lotterier var framför allt på 1700-talet ett utbrett fenomen i hela Europa, men förbjöds ganska snart. Nästan hela 1800-talet präglades av spelförbud. År 1897 legaliserades lotterispel återigen i Sverige, då genom föregångaren till Penninglotteriet.

Därefter har spel efter spel legaliserats, och detta till folkets stora glädje och nöje. Det blev tillåtet att spela på hästar på 1920-talet, att tippa på Stryktipset på 1930-talet och från och med 1950-talet kunde man spela på slots runtom i landet.

Ända sedan 1980- och -90-talen har spel marknadsförts kommersiellt. Tidigare på 1900-talet hade man enbart försökt möta en efterfrågan, men en statlig introduktion av exempelvis Lotto (1980), skraplotter (1986), Keno (1992) samt casinon (2001) innebar en omförhandling av lagar kring marknadsföring av spel och betting. 2006 blev det möjligt att spela statligt reglerad nätpoker, varför Sverige snart seglade upp som ett av de länder med störst spelutbud i världen. (5) Inte att undra på att svenska casino slots, såsom speltillverkaren Net Entertainments spelautomater, idag tillhör toppen!

Sverige och EU har olika syn på nätcasinon

Paradoxalt nog, och enligt Lotteriinspektionen, finns det inget online-casino i Sverige som har tillstånd att bedriva nätspel. (6) Betyder detta att spelande på nätcasinon är förbjudet i svensk spellagstiftning? Frågan utgör en gråzon:

”Lotterilagstiftningen måste vara förenlig med EG-rätten. EU har dock ingen enhetlig spelreglering utan varje medlemsland kan föra en egen spelpolitik. Om en spelreglering inskränker den fria rörligheten av tjänster måste denna inskränkning vara systematisk och sammanhängande för att kunna accepteras.” (7)

Det svenska spelmonopolet och spellagstiftningen bedömdes vara oförenliga med EG-rätten, som har bestämt att det ska vara okej att spela på online-casinon även i Sverige. Däremot tar EU spel och betting på stort allvar och har således framförhandlat gemensamma riktlinjer för casinobranschen inom unionen. Villkoren presenteras i en så kallad grön bok. (8)

Den gröna boken ringar in tre väsentliga huvudområden: hur viktigt det är med ett gemensamt konsumentskydd, vad som är etisk och ansvarstagande spelreklam samt vilka förebyggande insatser man ska ha. (9)

En ny svensk spellagstiftning är föreslagen

267x400_42-21475169Den 25:e mars 2015 beslutade riksdagen att man skulle genomföra en utredning gällande den svenska spellagstiftningen och ge ett nytt förslag på hur en ny lag skulle kunna se ut. Under två års tid arbetade de med detta och den 31:e mars 2017 presenterades förslaget som innebär att det svenska spelmonopolet kommer att försvinna. Istället kommer det att införas ett licenssystem där även utländska företag kommer att kunna söka tillstånd för at bedriva spel i Sverige.

Den svenska staten kommer att behålla kontrollen över de landbaserade casinon som finns, fysiska spelautomater samt lotterier där ingen annan kommer att kunna söka tillstånd för att bedriva. Den stora skillnaden kommer att bli på de online casinon som idag finns på marknaden där de måste ha en licens från Sverige för att kunna erbjuda sina spelare skattefria vinster. Om de saknar licens så kommer du som spelar på det aktuella nätcasinot att själv få betala skatt på inkomst av kapital vilket för närvarande ligger på 30% av nettovinsterna. De intäkter som staten förväntar sig kommer istället att komma i form av en skatt som spelbolagen ska betala och enligt det nya förslaget så kommer den att hamna på 18%. Man förväntar sig att minst 90% av de nätcasinon som idag finns tillgängliga i Sverige kommer att ansöka om, och få, spellicens i Sverige.

Bakgrunden till det nya lagförslaget, och anledningen till att en utredning tillsattes, är att spelbolag valt att kringgå det svenska spelmonopolet genom att placera sina servrar i andra europeiska länder där spel online är tillåtet. Som exempel kan vi nämna några av de svenska online casinon som utgår från Malta: Leo Vegas, Mr Green, Unibet, Expekt och Vera&John. Alla de casinon på nätet som bedriver spel online och innehar en licens från ett EU/EES-land kan enligt EG-domstolens dom erbjuda skattefria vinster. Så här skriver skatteverket:

”Efter en dom har EG-domstolen förklarat att EG-rätten hindrar EU-länder att beskatta inkomster på vinster i andra EU-länder om samma vinst skulle ha varit skattefri i det egna landet. Därför ska vinster på pokerspel/kasino/vadhållning som anordnas inom EU/EES-området inte inkomstbeskattas i Sverige.” (10)

I och med det nya lagförslaget så kommer dessa casinon istället för att betala licensavgifter i utlandet, och skatter till utlandet, göra det till den svenska staten. Man får en bättre tillsyn över hur nätcasinon drivs och också en inkomst till staten.

Vad betyder det här för dig som spelar online idag?

Den nya lagen förväntas träda i kraft i början av 2019 så fram till dess så kommer det inte att vara någon skillnad mot idag. Du kan lugnt fortsätta spela på nätcasinon som har spellicens inom EU/EES. Även om lotteriinspektionen inte har någon tillsyn över vad som händer på nätcasinon (11) så har de länder som utfärdar licenser idag hårda krav. Du ska således fortsätta att hålla koll efter de kvalitetsstämplar som brukar finnas längst ner på spelsidornas startsidor vilka är en garanti för att man verkligen har hamnat på den bästa casino sidan.

Efter att lagen träder i kraft så kommer du inte att påverkas negativt så länge spelsidan du valt har erhållit en svensk spellicens:

 • Skattefria vinster på samtliga online casinon som bedriver spel utifrån svensk licens. Den skatt som föreslås ligger på 18% och gäller spelbolagens nettovinst och inte spelarnas.
 • Ett högre konsumentskydd tack vare krav på måttfull marknadsföring, information om spelberoende och en tillsyn som är mer lokal än idag.
 • Oseriösa aktörer på marknaden kan stängas ute

Trots många spekulationer och rykten så har syftet med utredningen alltid handlat om att det ska införas någon form av spellicens i Sverige. Frågan för de som har jobbat med uppdraget har varit hur det nya licenssystemet ska utformas för att skydda de som vill spela casinospel på nätet samtidigt som de har haft som mål att kunna få in skatteintäkter från spelbolagen. Här följer några av utredningens syften från regeringen år 2015:

”Syftet med utredningen är att utarbeta förslag till en reglering som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden. Alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och aktörer som inte har tillstånd ska kunna stängas ute. Ett högt konsumentskydd förutsätter en reglering som tar sociala hänsyn, med krav på bl.a. måttfull marknadsföring. Negativa konsekvenser av spelande ska begränsas.” (12)

Sammanfattningsvis – är det lagligt att spela på online-casino?

Att bo i Sverige och spela på online-casino kommer inte att ge dig problem med den svenska lagen. För din egen trygghets skull kan det dock vara bäst att spela på en spelsajt inom EU och som har fått sin spellicens från till exempel landet Malta.

Så länge du spelar på ett casino med sin bas i EU kan du vara förvissad om att det finns lagstöd för att vinsterna är skattefria. Se till att alltid bläddra längst ner på spelsajtens startsida. Det är nämligen där du hittar de första tecknen på nätcasinots seriositet.

Källor

 1. https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spel-om-pengar/spelmarknaden/lagstiftning/
 2. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lotterilag-19941000_sfs-1994-1000
 3. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kasinolag-1999355_sfs-1999-355
 4. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1982636-om-anordnande-av-visst-automatspel_sfs-1982-636
 5. https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spel-om-pengar/spelandets-historia/svensk-spelhistoria/
 6. http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Tillstand-spelformer/Casino-Cosmopol/
 7. https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spel-om-pengar/spelmarknaden/lagstiftning/
 8. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/online_gambling/com2011_128_sv.pdf
 9. https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/spel-om-pengar/spelmarknaden/lagstiftning/ och http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/online_gambling/com2011_128_sv.pdf
 10. http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/inkomster/internet/spel.4.65fc817e1077c25b8328000675.html?q=kasino
 11. http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Tillstand-spelformer/Casino-Cosmopol/
 12. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/09/utredare-far-i-uppdrag-att-ta-fram-ny-spelreglering/

Markus Davidzon, casinoredaktör på casino.se