Då, nu och framtid i Spelinspektionens rapport

" I rapporten ”Tillsyn över efterlevnaden av spellagen”, beskriver Spelinspektionen arbetet sedan spellagen trädde i kraft. Däribland 41 inledda tillsynsärenden, varav 1 väntar på beslut."
spelinspektionen rapport
Regeringen har bett Spelinspektionen att redovisa vad myndigheten hittills gjort för att se till att spellagen efterlevts. Och det är en hel del. I rapporten Tillsyn över efterlevnaden av spellagen beskrivs samarbeten med andra spelmyndigheter, tillsynsärenden m.m.

Att samverka med andra länders myndigheter, är viktigt för att utbyta information och erfarenheter. Man har besökt Maltas motsvarighet, MGA och deltog bl.a. i konferensen EGR (eGaming Review) – Online Gambling Briefing The Nordics.

Ett nytt besök planerades till slutet av augusti 2019. Malta som genom Remote Gaming Regulations, blev EU:s första medlemsstat att reglera casino på nätet år 2004 och som ju varit och är hemvist för många spelbolag.

Sammarbete med Norska spelmyndigheten

Spelinspektionen samarbetar även med den norska spelmyndigheten, Lotteriog stiftelsestilsynet, för att fånga upp bolag som har svensk licens och samtidigt bedriver olaglig spelverksamhet i Norge.

Länderna vill se vilka möjligheter som finns dels för Norge att ge information till Spelinspektionen, dels för Spelinspektionen att agera mot dessa licenshavare.

Felöversättningar skapar missförstånd

Spelbolagen har vänt sig mot vad de anser vara otydlighet och brister i information, t.ex. när det gäller bonuserbjudande. Spelinspektionen menar att bakgrunden kan vara såväl språkförbistring som olika syn på vad är en myndighet är. Förekomsten av bristfälliga översättningar kan innebära osäkerhet och direkta felaktigheter.

Den svenska förvaltningsmodellen är också föremål för missförstånd. I andra länder finns överenskommelser mellan tillsynsmyndigheten och spelbolagen. Så är inte myndigheternas roll i Sverige. Som exempel nämns vägledning och råd i en utsträckning som helt enkelt inte är förenlig med Spelinspektionens roll och uppdrag.

Miljoner kronor i böter

Tillsynsärendena har skapat stora rubriker med böter i miljonklassen och avstängning. Av 41 ärenden som inletts under året, har 20 av dessa bedömts som allvarliga.  Det har handlat om avstängning via Spelpaus, vadhållning på minderåriga spelare, skugglotteri, bonuserbjudanden

Det finns 1 ärende med Penningtvätt/spelansvar, vilket ledde till stängningen av Ninja Casino.

Värt att notera är tillsynsärenden mot Restaurangcasino, som till skillnad från onlinecasino inte lett till några sanktioner. Totalt 4 st inledda, samtliga är avskrivna.

Svår fråga

Bonuserbjudanden har varit en knepig fråga för flertalet spelbolag. Förbudet mot fler än en bonus, finns i 14 kap. 9 § spellagen. Men vad är en bonus: freespins, insättning, cashback? I februari påbörjade Spelinspektionen en översyn av efterlevnaden och skickade en skrivelse till samtliga licensinnehavare.

Gällande lagstiftning beskrevs och man exemplifierade med vad som anses vara en bonus. Spelinspektionen ville se en självreglering och inledde därefter tillsynsärenden av 8 spelbolag och deras respektive bonuserbjudanden. I maj meddelades beslut i fyra ärenden: 2 bolag fick varning + sanktionsavgift på 5 (Betway) respektive 9 miljoner kr (Mandalorian). 2 bolag fick anmärkning + sanktionsavgift, 0,5 miljoner kr (Aspire Global) och 1,7 miljoner kr (Genesis).

I juni meddelades två beslut med varning + sanktionsavgift, 14 (Skill on Net) respektive 19 miljoner kr (Nordicbet).  Samtliga beslut har överklagats. 1 bonusärende pågår fortfarande.

Vilken licensinnehavare det gäller och hur beslutet lyder, lär vi bli varse om inom kort. Läs mer om vilka regler som gäller i vår artikel om den svenska spellagen.