Spellicensen dras tillbaka för Ninjas ägare Global Gaming

ninja-casino logo
När SafeEnt Limited (SafeEnt ) förbjöds att verka på den svenska spelmarknaden, är det första gången en licens dras in efter den nya spelregleringen 1 januari.  Bakom SafeEnt-licensen står Global Gaming med Ninja casino och Spellandet, som nu stängt sina sidor ”tillfälligt”. Enligt Global Gamings vd Tobias Fagerlund, överklagas beslutet till Förvaltningsrätten:

Självklart kommer vi att överklaga beslutet och vi har goda skäl att tro att vi kommer ha framgång i ett överklagande. Att licensen nu återkallas saknar lagstöd och utgör en oproportionerligt ingripande åtgärd som åsamkar bolaget stor skada.

Vid Spelinspektionens granskning 11 januari 2019, visade det sig bl.a. att det var möjligt att spela utan att ange insättningsgränser, vilket inte är förenligt med spellagen. Myndigheten tar särskilt upp en händelse:

Bland de granskade kunderna bör en av kunderna specifikt nämnas. Av den dokumentation som SafeEnt har skickat in framgår att kunden kontaktat bolaget den 16 januari 2019 och begärt en insättningsgräns på 30 000 kronor per månad. Den 19 januari meddelar bolaget kunden att en ny insättningsgräns på 40 000 kronor per månad gäller. Det framgår inte av dokumentationen varför gränsen sattes till ett högre belopp än vad kunden begärt. Trots den angivna gränsen har kunden gjort insättningar på 250 000 kronor mellan den 19 januari och den 25 januari.

Källa: Återkallelse av licens Dnr 19Si365 och 19S1934, s 9.

Inte heller omsorgsplikten har uppfyllts, kunder har kunnat förlora mycket stora belopp utan att kontaktas av spelbolaget. Spelinspektionen kritiserar också bristen på åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i penningtvättslagen.

Beskedet till hela spelmarknaden är tydligt: följ regelverket, annars kan det bli tal om fler licensindragningar. Enligt Nyhetsbyrån Direkt bekräftar också Spelinspektionens kommunikationschef Anders Sims att myndigheten bedriver fler granskningar:

”Vi vill att övriga licensinnehavare läser det här beslutet ordentligt och försäkrar sig om att inte liknande överträdelser pågår hos dem. Vi kommer att fortsätta att granska det här nu”

Vill du läsa Spelinspektionens beslut med bakgrund, motiveringar till etc finns det här.