4 spelbolag får 3-årig licenstid

" Förvaltningsrätten gav spelbolagen delvis rätt i licensfrågan. Nu får de 3 år. Description Ägarna till bl.a Metal Casino, Karamba, Speedy Casino och Casino Room, fick endast 1 år licenstid. Förvaltningsrätten ökar till 3 år."
spelinspektionen logo
Inför spelregleringen, ansökte spelbolagen om licens för 5 år. Men Spelinspektionen beviljade endast 1 år för vissa bolag eftersom man ansåg att det fanns ekonomiska svagheter. Begränsningen överklagades till Förvaltningsrätten som också menar att bristande kapitalstyrka bör begränsa licenstiden, men att det räcker med 3 år. Bolagen å sin sida hävdar dock att den finansiella styrkan visst finns, men att man t.ex. har en koncernstruktur med dotterbolag.

Bolagen som fått förlängt är AG Communications Limited, MT Secure Trade, Ellmount Gaming och Hero Gaming Limited. AG Communications Limited har licens för 13 sajter, bl.a. Karamba, Magicred och Barbados casino. Spelinspektionen har tidigare tilldelat AG böter för att ha brutit mot bonusregler samt för bristande kontroll mot spelpaus.se.

AG menar i överklagan att Spelinspektionen inte varit konsekvent i licensgivningen:

Konkurrenter och statliga aktörer har beviljats femåriga licenser, trots regelöverträdelser eller brister såvitt avser deras ekonomiska historik. Vidare har nystartade bolag som åberopar kapitalgarantidokument beviljats licens om fem år. Spelinspektionens beslut framstår därför som en oproportionerlig och godtycklig bestraffning, och strider mot EU-rätten Källa: Förvaltningsrätten i Lidköping Mål nr

                185-19 https://www.spelinspektionen.se/globalassets/dokument/ovriga-dokument/domar-2019-07-19/dom-fr-185-19-ag-communicatrions-limited.pdf

MT Secure Trade driver agentspinner, dunder, karjalakasino,  metalcasino m.fl. Totalt är 10 spelsajter registrerade för licensen som gäller både onlinespel och vadhållning. Bolaget skriver i överklagan att man inte fått en rättvis behandling vid licensansökan:

Klaganden har inte fått tillfälle under ansökningsförfarandet att förklara bakgrunden till det negativa egna kapitalet och har inte fått någon information om att Spelinspektionen funnit anledning att ifrågasätta bolagets lämplighet. Spelinspektionen har gett andra sökande betydligt mer vägledning i licensförfarandet.                 Spelinspektionen kan mot den bakgrunden inte anses ha uppfyllt bl.a. sin utredningsskyldighet.

Källa: Förvaltningsrätten i Linköping Mål nr 240-19 241-19

https://www.spelinspektionen.se/globalassets/dokument/ovriga-dokument/domar-2019-07-19/dom-fr-240-19-mt-securetrade-ltd.pdf

Gemensamt för de fyra bolagen som nu fått förlängd licenstid, är att de hänvisar till sina respektive licenser i Malta och Storbritannien. Länder som ställer stora krav på finansiell styrka men som inte haft några synpunkter på upplägg med ex intäkter via dotterbolag.  Ellmount Gaming Limited som står bakom Casino Room, framför att just sådana koncernstrukturer inte är ovanliga i spelbranschen och hänvisar till en bankgaranti:

Bolaget har även sedan 2017 en s.k. trust fund, motsvarande en bankgaranti som är ett krav från och kontrolleras av Malta Gaming Authority. Bankgarantin är på 850 000 euro och täcker hela bolagets spelskuld med marginal. Även om bolaget skulle hamna på obestånd riskeras alltså inte spelarnas insatta pengar. Bolagets moderbolag har därtill ställt ut en moderbolagsgaranti för 2019. Spelinspektionen har inte förklarat eller krävt att garantin skulle gälla under en längre period. Källa: Förvaltningsrätten i Linköping Mål nr 1104-19 https://www.spelinspektionen.se/globalassets/dokument/ovriga-dokument/domar-2019-07-19/dom-fr-1104-19-ellmount-gaming-ltd.pdf

Domarna kan överklagas av såväl Spelinspektionen som spelbolagen. Överklagande ska lämnas in senast 9 augusti 2019.

Här kan du läsa mer om svenska spellagstiftningen