Betfair får varning och en sanktionsavgift på mångmiljonbelopp
Innehåller betald marknadsföring
Den här artikeln / inlägget innehåller referenser till produkter eller tjänster från en eller flera av våra annonsörer eller samarbetspartners. Om du klickar på länkar till dessa produkter eller tjänster kan vi få finansiella annonsintäkter.
Publicerad: 8 maj, 2023 | Uppdaterad: 2 juni, 2023

Betfair får varning och en sanktionsavgift på mångmiljonbelopp

Av: casino.se

Det brittiska spelbolaget Betfair granskades av Spelinspektionen i slutet av januari i år 2023. Tillsynen mot Betfair handlade om hur bolaget efterlever vissa krav, som föreskrifter om begränsningar och förbud mot viss vadhållning. Vid granskningen av bolaget upptäcktes det att bolaget har erbjudit vadhållning på otillåtna matcher. Det handlar om att bolaget vid upprepade tillfällen erbjudit spel på U21-Allsvenskan, vilket är olagligt enligt svensk lag.

Betfair varnas för att ha brutit mot svensk spellag

Sedan 2021 har det inte varit tillåtet för spelbolagen att erbjuda vadhållning på U21 Allsvenskan. Men enligt Spelinspektionen har Betfair erbjudit vadhållning på totalt 148 matcher i U21 Allsvenskan under 2021 och 2022. Enligt undersökningen har 224 svenska kunder spelat på 139 av matcherna till ett total värde av drygt 1,1 miljoner kronor. Därför har Spelinspektionen delat ut en varning till spelbolaget och en sanktionsavgift på 4 miljoner kronor.

Spelinspektionens tillämpning av bestämmelser

Spelinspektionen är den huvudsakliga tillsynsmyndighet vars uppgift bland annat är att bevaka att alla spelbolag som verkar på svenska marknaden ska ha svensk licens och att föreskrifter om vilka spel som får omfattas av en licens efterlevs. Det är också den myndighet som säkerställer att kasinospel, lotterier och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Spelbolag med svensk licens måste även följa allmänna råd från Spelinspektionen, till exempel motverka manipulation av resultat som matchfixning inom sport samt rapportering av misstänkt manipulation. Vadhållning på fotboll får endast erbjudas på de fyra högsta serienivåerna i det svenska seriesystemet.

Spelinspektionens bedömning i ärendet

Spelinspektionens bedömning är att Betfair har gjort en allvarlig överträdelse som har skett systematiskt under de angivna åren. Spelbolaget har erbjudit spel på matcher med spelare under 21 år flertal gånger, trots att U21 Allsvenskan inte tillhör de fyra högsta serienivåerna i fotboll. Betfair har tidigare haft ett liknade problem då de hade erbjudit spel på matcher med spelare under 18 år. Detta skedde 2019 då de fick en sanktionsavgift på 4,5 miljoner kronor.

Betfairs ledning erkänner överträdelserna och skyller delvis på bristande rutiner, som de nu har vidtagit flera åtgärder för. Nu kan till exempel svenska spelare betta endast på de två högsta serierna i svensk fotboll på sajten.

Hur fastställs en sanktionsavgift?

När sanktionsavgiften ska fastställas av Spelinspektionen skall summan sättas i relation till bolagets föregåendes års omsättning. Beloppet uppgår som lägst till 5 000 kronor och som högst 10% av omsättningen. Betfairs bruttoomsättning för 2021 uppgick till drygt 4,35 miljarder kronor. Betfair ska betala 4 000 000 kronor i sanktionsavgift.

När Spelinspektionen beslutar om en varning får myndigheten även besluta att licenshavaren ska betala en sanktionsavgift. Spelinspektionen får helt eller delvis avstå från att ta ut denna avgift om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det framstår som oskäligt att ta ut avgiften med hänsyn till omständigheterna.

Spelinspektionen har dock bedömt att överträdelsen inte är ringa eller ursäktlig och att det inte heller är oskäligt att ta ut en sanktionsavgift.

Spelinspektionen bedömer därför att Betfair ska betala en sanktionsavgift.

Mi Rylander
Skribent

Mi Rylander